Compex SP 4.0

Sale price Price ден 40,000.00 Regular price Unit price  per 

Tax included.
Најдобра wire верзија на Compex. Мускулниот стимулатор Compex SP4.0 ги подобрува перформансите и ефикасноста на моторните движења. Одлична можност за зголемување на мускулна маса, зголемување на физичката кондиција, и најважно рехабилитација по спортска повреда. Го забрзува заздравувањето во пост-оперативниот период. Ја намалува болката и ја зголемува јачината на мускулот за 30 %. Содржи Mi-sensor кабел – сензор кој го конектира стимулаторот со електродата притоа ги мери физиолошките карактеристики на мускулот.
Мускулниот стимулатор SP4.0 е наменет за оние кои практикуваат физичка активност три пати неделно. Ја содржи функцијата Mi-scan (персонализирана функција која има за цел да ја мери подготвеноста на мускулот на регијата која ќе се третира). Содржи и Mi-range функција (со оваа функција се менаџира оптималната фрекфенција на стимулации). Со Mi-tens функцијата се определува оптималната сила на стимулација на мускулот.
Го зголемува VO2 max за 7 %;
Ја редуцира млечната киселина која се лачи по напорна физичка активност за 25%;
Го зголемува протокот на крв за 300%;